Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master : E – Qeverisja

Shtator 18, 2019

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E-Qeverisja se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit 2018/2019 fillon nga data 18.09.2019 deri më datën 20.09.2019.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 23.09.2019 deri më dt. 05.10.2019

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 20.09.2019 ora 15:30.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Orari-Shatorit 2019- EQ

Shkarko