Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master- E-Qeverisja

Shkurt 27, 2020

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E-Qeverisja  se paraqitja e provimeve për afatin e Janarit 2019/2020 mund te behet nga data 27.02.2020 deri më datën 02.03.2020 ora 15:30.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 02.03.2020 ora 15:30.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

Provimet fillojnë me 3 mars deri me datën 12 Mars . Notat vendosen në SMU deri me datën 15 mars.

Semestri veror fillon me datën 16 mars 2020.

E-QeverisjeOrari-Provim-Mars2020 (1)

Shkarko