Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master : E – Qeverisja

Qershor 6, 2020

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E-Qeverisja se paraqitja e provimeve për afatin e Prillit 2019/2020 fillon nga data 06.06.2020 deri më datën 08.06.2020 deri në ora 15:30.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 09.06.2020 deri më dt. 17.06.2020

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 08.06.2020 deri në ora 15:30.

Vërejtje: Në Afatin e Prillit lejohet paraqitja e vetëm dy provimeve!

Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.