Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master – E Qeverisja

Shtator 6, 2018

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi E–qeverisja  se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit 2017/2018 fillon nga data 07.09.2018 deri më datën 11.09.2018.

Afati i provimeve do të  filloj nga data 12.09.2018

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë.

Vërejtje: Fletëpagesat shkarkohen në SEMS  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

 

 

Suksese në Provime!