NJOFTIM PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENTËT E FAKULTETEVE JURIDIKE

Mars 3, 2020

Te dashur student,

Organizata jo-qeveritare “National Center for State Courts (NCSC)” ofron mundësi për punë praktike me
pagesë për 1 student apo të diplomuar të fakulteteve juridike të akredituara në Kosovë. Mundësia për punë
praktike është e hapur në kuadër të Programit “Drejtësia vlen” dhe puna realizohët në Zyrën Rajonale të
Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) në Gjilan. Kohëzgjatja e punës është gjashtë (6) muaj, me
mundësi vazhdimi.

Për më shumë keni te bashkangjitur  thirrjen:NCSC Vacancy – Internships – FLAA Gjilan