Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”

Shkurt 9, 2018

Njoftohen të gjithë studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka” se prej të martës me datë 06.02.2018 mund t’i tërheqin diplomat e tyre.

Për tërheqjen e diplomës, studenti është i obliguar që në zyren për diploma t’a dorëzoj: Raportin për verifikimin e të dhënave të aplikuesit dhe Fletëpagesën e diplomës.