Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”- Fakulteti i Edukimit

Prill 23, 2018

Njoftohen të gjithë studentët e diplomuar ne Afatin e Janarit/2018 në Fakultein e Edukimit se mund t’i terheqin diplomat e tyre.

Për tërheqjen e diplomës, studenti është i obliguar që në zyren për diploma t’a dorëzoj: Raportin për verifikimin e të dhënave të aplikuesit dhe Fletëpagesën e diplomës.