Njoftim për studentët e transferuar në semestrin veror nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë

Shkurt 22, 2021

Njoftohen të gjithë studentët  të cilët janë transferuar në semestrin veror nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2020/2021,  se fotografimi për ID-kartelë do të bëhet nga  dt. 23-26 Shkurt 2021.

Pas kësaj date, ata që nuk fotografohen, do ta humbin të drejtën e vazhdimit të studimeve

—————————————————————————————————————

Studentët e transferuar në UKZ, për të kryer procesin e regjistrimit dhe pajisjes me ID-kartelë duhet të ndjekin procedurat si në vijim:

  • Duhet të merret Vendimi në Zyrën e shërbimit të Studentëve
  • Fotografimi për ID-kartelë bëhet në zyrën e TI-së, sipas këtij orari:

Më dt. 23.02.2021 nga ora 13:00-15:00

24.02.2021 nga ora 13:00-15:00

25.02.2021 nga ora 13:00-15:00

26.02.2021 nga ora 13:00-15:00