Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2018/2019

Shkurt 19, 2019

Studentët e transferuar në UKZ, për të kryer procesin e regjistrimit dhe paisjes me ID-kartelë duhet të ndjekin procedurat si në vijim:

  • Aplikimi online, ku duhet të plotësohen të dhënat e studentit dhe të printohet Aplikacioni. Kliko këtu
  • Pagesa e semestrit (semsetri duhet të zgjidhet në bazë te vendimit që mund te mirret në zyren e shërbimit të studenteve),
  • Me aplikacionin e printuar dhe fletëpagesen e paguar studenti paraqitet në zyren e shërbimit të studentëve për konfirmim.
  • Fotografimi për ID-kartelë bëhet në zyren e IT-së, sipas këtij orari:

Studentët e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të shkencave kompjuterike, të mërkurën më 20.02.2019 nga ora 10:00-12:00 & 13:00-15:00