Njoftim për studentët e transferuar në UKZ të cilët janë fotografuar dhe e kane marrë numrin e tyre të ID-së

Dhjetor 4, 2017

Njoftohen studentët e transferuar  në UKZ të cilët janë fotografuar dhe e kanë marrë numrin e tyre të ID-së se duhet të bëjnë kërkesë për transferim të të gjitha notave të pranuara në bazë të vedimit për transfere. Për t’u qasur në SEMS duhet të klikoni këtu SEMS , shënoni nr e ID dhe passwordin i cili në fillim është numri juaj personal.

Manual për mënyrën e paraqitjes së kërkesës për transferimin e notave në SEMS

Studentët e transferua pasi ti bëjnë pagesat duhet të paraqiten te zyrtari per student për t’i regjistruar semestrat në bazë të vendimeve për transferim të studentëve në UKZ

Studentët me vete duhet të kenë:

  • Fletëpagesën e semestrit
  • Fletëpagesën për cdo provim të transferuar (në bazë të manualit të parë)
  • Indeksin ose ID-kartelën dhe vërtetimin e statusit të studentit nga UP

 

Nga Zyra e IT-së