Njoftim për studentët e vitit të tretë të Fakultetit Ekonomik, departamentet Menaxhment dhe Marketing

Janar 6, 2020

Njoftohen studentët e vitit të tretë të Fakultetit Ekonomik, departamentet Menaxhment dhe Marketing, se ushtrimet në lëndët Menaxhimi i Projekteve dhe Menaxhimi i Dijes, nuk do të mbahen me datën 09.01.2020, por të njejtat me kërkes të studentëve do të mbahen me datën 15.01.2020, duke filluar nga ora 15:00h.

Ass. Xhavit Islami