Njoftim për studentët të cilët kanë bërë kërkesë dhe janë në pritje për të kaluar nga akreditimi i vjetër në akreditimin e ri

Njoftim për studentët të cilët kanë bërë kërkesë dhe janë në pritje për të kaluar nga akreditimi i vjetër në akreditimin e ri.

Shkarko