Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave

Mars 15, 2019

Njoftohen të gjithë studentët e transferuar nga IAL tjera në UKZ në vitin akademik 2018/2019, se mund t’i marrin Id kartelat në zyret e shërbimit të stundentëve.

 

 

Me respekt,

Zyra e IT-së