Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Janarit 2020/2021

Janar 4, 2021

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik  të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se  paraqitja e provimeve për Afatin e  Janarit mund të bëhet nga data 04.01.2021 deri më datën 14.01.2021 ora 16:00

Vërejtje: Paraqitja e lëndës: Punim Diplome nuk duhet të bëhet në këtë afat. Për hapjen e Afatit të Janarit për paraqitje të provimit të diplomës do të ju njoftojmë me kohë.

Për arsye që afati për praqitje do të jetë më i gjatë se zakonisht, nuk do të ketë mundësi të tjera për paraqitjen e provimeve pas datës 14.01.2021.

Suksese!