Njoftim – Tërheqja e ID Kartelave për Vitin Akademik 2019-2020

Tetor 21, 2019

Njoftohen studentët e Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se  nga data 21 Tetor 2019 mund të bëhet tërheqja e  ID Kartelave pran Zyrës së Shërbimit të Studentëve në secilën njësi akademike.

 

Studentët të cilët për herë të parë përdorin SMU mund ta shikojnë  Manuali për përdorues student

Qasja për student bëhet me numër personal dhe fjalëkalimi është gjithashtu numri personal. Studentët janë të obliguar më pas të ndërrojnë fjalëkalimin në bazë të udhëzimeve të cilat i gjeni në Manualin e përdorimit që e keni më lartë.

Suksese!