Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”

Janar 4, 2018

Njoftohen studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan se nga dita E Premte 05 Janar 2018 fillon shpërndarja e diplomave.

Për tërheqjen e diplomës, studenti është i obliguar që në zyren për diploma t’a dorëzoj: Raportin për verifikimin e të dhënave të aplikuesit dhe Fletëpagesën e diplomës.

Lista e studenteve të cilët mund t’a tërheqin diplomën në:

Fakultetin Ekonomik

Fakultetin e Shkencave Kompjuterike

 

Zyra për Diploma.