Orari i intervistimit të kandidatëve që kanë aplikuar në Konkursin me nr. ref. 0111905 , dt.13.09.2021; për angazhim në Fakultetin Ekonomik, viti akademik 2021/2022

Tetor 6, 2021

Orari per intervistimin e kandidateve ne konkursin per angazhim ne vitin akademik 2021-22

Shkarko