Orari i paraqitjes së provimeve (Afati i Nëntorit 2014)

Nëntor 3, 2014

Orari i paraqitjes së provimeve (Afati i Nëntorit 2014)  fillon nga data: 03/11/2014 deri me 09/11/2014.

Studentët duhet që t’i përmbahen këtij orari.

 

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik që provimet nga lënda:

  • Kontabilitet I (prof. Rrustem Asllana)- duhet të paraqitet te profesori Nexhmie Berisha
  • Gjuhë Gjermane I (prof. Arlinda Kotorri) – duhet të paraqitet te profesori Milote Sadiku
  • E drejta Biznesore (prof. Armand Krasniqi) – duhet të paraqitet te profesori Fejzulla Berisha
  • Mikroekonomi I (prof. Drita Konxheli) – duhet të paraqitet te profesori Arben Mustafa
  • Mikroekonomi I(prof. Florentina Xhelili) – duhet të paraqitet te profesori Gëzim Tosuni
  • Statistikë (prof. Ardiana Gashi) – duhet të paraqitet te profesori Rahmije Mustafa
  • Makroekonomia I (prof. But Dedaj) – duhet të paraqitet te profesori Arben Mustafa
  • Makroekonomia I (prof. Sinan Ademaj) – duhet të paraqitet te profesori Gëzim Tosuni

 

Lajmërohen studentët e Fakultetit Juridik që provimet nga lënda:

  • Sociologjia e së drejtës (prof. Beqir Sadikaj) – duhet të paraqitet te profesori Hafiz Leka
  • Sociologjia (prof. Beqir Sadikaj) – duhet të paraqitet te profesori Hafiz Leka