Organizimi i praktikës pedagogjike gjatë periudhës së mësimit virtual në UKZ – Fakulteti i Edukimit, si pasojë e shfaqjes së covid- 2019

Prill 23, 2020

Mësimi Praktik- Online - PO

Shkarko