Përcaktimi i studentëve për proktet e vitit III

Nëntor 1, 2018

Lista e temave dhe forma e percaktimit te studenteve per Projektet e viti te trete ne Shkenca Kompjuterike.

Lista e Temave per lenden Projekti (sem V, viti III) ne FSHK ( Tetor 2018)

Shkarko