Po vazhdon punimet trajnimi në kuadër të projektit QUADIC

Qershor 9, 2021

Në kuadër të projektit QUADIC, ka vazhduar punëtoria e trajnimit për zhvillimin e projekt propozimeve. Ngritja e kapaciteteve për bashkëpunim ndërkombëtar dhe hartim te projekt propozimeve është qëllimi kryesor i aktiviteteve të projektit.

Sot janë paraqitur aspekte financiare, për realizimin e trajnimeve, punëtorive, konferencave, seminareve, udhëtimeve nga trajnerët Prof. Asoc. Dr. Dukagjin Leka dhe Prof. Ass. Dr.Selim Daku.

Në ndërkohë është mbajtur edhe punëtori me grupe rreth rolit dhe përgjegjësive të partnerëve e më pas janë prezantuar ide të projektit nga grupet punuese duke u diskutuar detaisht se si arrihet realizimi i tyre.