PROGRAMI I PUNËS PRAkTIKE NË BIZNESET GJERMANE

Programi i punës praktike në bizneset apo kompanitë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor u ofron studentëve dhe të rinjve të diplomuar nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia mundësi për të fituar përvojë të punë praktike nga  tre deri në gjashtë muaj në  kompanitë më të mëdha gjermane në Gjermani.

Afati për aplikim online është nga data:  1 tetor 2018 deri më 13 nëntor 2018

Për më shumë informata shih linkun https://www.giz.de/en/worldwide/298.html