Provimi nga lenda: Filozofia e së drejtës, mbahet ditën e diele, më 12.05.2019, prej orës 10:00.

Maj 8, 2019

Provimi nga lenda: Filozofia e së drejtës, mbahet ditën e diele, më 12.05.2019, prej orës 10:00.