Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për vitin akademik 2022/2023

Shtator 10, 2022

Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për vitin akademik 20222023

Shkarko