Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Ekonomik për vitin akademik 2020-2021

Tetor 16, 2020

Raporti Vleresues per angazhimin e stafit akademik ne Fakultetin Ekonomik per vitin 2020-21

Shkarko