Raporti vlerësues për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2020-2021

Tetor 16, 2020

Raporti vleresues per profesor te nagazhuar Juridik 2020-21

Shkarko