Regjistrimi i semestrit dimëror për vitin akademik 2019/2020 në nivelin Bachelor dhe Master

Nëntor 8, 2019

Regjistrimi i semestrit dimëror, për vitin akademik 2019/2020 në nivelin Bachelor dhe Master  do të bëhet nga data 08.11. 2019 deri më 29. 11 2019.

Studentët të cilët janë pranuar në vitin akademik 2019/2020 nuk kanë nevojë të bëjnë regjistrimin e semestrit dimëror.

I ftojmë të gjithë studentët që t`i përgjigjen afatit të rregullt, sepse nuk do të ketë shtyrje të afatit të parashikuar.