Regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2017/2018 ne nivelin bachelor

Mars 26, 2018

Regjistrimi i semestrit veror (II, IV, VI dhe VIII) për vitin akademik 2017/2018 do të bëhet nga data 26 mars 2018 deri më 06 prill 2018.

I ftojmë të gjithë studentët që t`i përgjigjen afatit të rregullt, sepse nuk do të ketë shtyrje të afatit të parashikuar.

Shënim: Edhe studentët të cilët janë të liruar nga pagesa duhet ta bëjnë regjistrimin formal të semestrit.