Regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin master

Maj 14, 2019

Regjistrimi i semestrit veror  për vitin akademik 2018/2019 do të bëhet nga data 20 Maj 2019 deri më 24 Maj 2019.

I ftojmë të gjithë studentët që t`i përgjigjen afatit të rregullt, sepse nuk do të ketë shtyrje të afatit të parashikuar.