Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Programin master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati plotësues

Nëntor 2, 2018

QLSHD- rezultatet përfundimtare - Afati plotësues

Shkarko