Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master E-Qeverisja në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Dytë

Nëntor 3, 2017

FSHK, E-Qeverisja

Shkarko

Ekonomik, E-Qeverisja

Shkarko

Juridik, E-Qeverisja

Shkarko