Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Dytë

Nëntor 8, 2017

Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Dytë

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t´i paraqesin ankesat më së largu 48 orë pas publikimt të rezultateve, pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në programin master e-qeverisja të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan,  do të bëhet të premten, më 10.11.2017, në orën 14:00, salla B21.

Të gjithë ju që keni paraqitur ankesë duhet të jeni prezent gjatë shqyrtimit të saj.

REZULTATI PRELIMINAR - Master, Qeverisja Lokale 2017-2018-Afati i dyte

Shkarko