Rezultatet Preliminare të provimit pranues të studentëve për vitin akademik 2017/18 në Universitetin “Kadri Zeka”

Korrik 24, 2017

Universiteti “Kadri Zeka” ka publikuar rezultatet preliminare të provimit pranues të studentëve për vitin akademik 2017/2018.

Gjithashtu, është paraparë edhe periudha e ankimit, kandidatët që refuzohen mund t’i paraqesin ankesë Komisionit për ankesa, më datë 25-26  korrik 2017, pas këtij afati ankesat nuk do të pranohen. Ankesat dorëzohen në sportelet e shërbimit të studentëve të fakulteteve përkatëse në Universitetin “Kadri Zeka”, prej orës 10:00-16:00. Ankesat shqyrtohen më 27-07-2017.

Në linçet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë t”i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar, gjatë afatit të parë të vitit akademik 2016/2017. Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.

Fakulteti Juridik

Fakulteti Ekonomik, programi: Banka, financa dhe kontabilitet

Fakulteti Ekonomik, programi: Menaxhment

Fakulteti Ekonomik, programi: Marketing

Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe Shkenca Kompjuterike,Programi master, E-Qeverisja