Rihapet SEMS per paraqitjen e punimit te Diplomes ne Fakultetin Ekonomik

Korrik 24, 2017

Njoftohen studentet e Fakultetit Ekonomik se SEMS-i do te jete i hapur per paraqitjen e punimit te diplomes per dy dite: e hene dhe e marte, perkatesisht me 17 dhe 18 korrik 2017.