Zgjatet afati për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2018/2019 në nivelin bachelor

Prill 8, 2019

Regjistrimi i semestrit veror (II, IV, VI dhe VIII) për vitin akademik 2018/2019 do të bëhet nga data 01 Prill 2019 deri më 12 Prill 2019 ora 15:00

I ftojmë të gjithë studentët që t`i përgjigjen afatit të rregullt, sepse nuk do të ketë shtyrje të afatit të parashikuar.