Senati i Universitetit “Kadri Zeka” – Njoftim

Shtator 13, 2019

Njoftim lidhur me vendimin e Senatit te Universitetit “Kadri Zeka” per zgjedhjen e nje mesimdhenesi ne Fakultetin Juridik.

0_Njoftimi

Shkarko