Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të enjëten, më 25.07.2019

Korrik 24, 2019

Ju njoftojmë se shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan,  do të bëhet të enjëten, më 25.07.2019, në orën 10:00.

Të gjithë ju që keni paraqitur ankesë duhet të jeni prezent gjatë shqyrtimit të ankesës.

Shqyrtimi i ankesave do të bëhet tek kabinetet e njësive akademike.