Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në programin master e-qeverisja do të bëhet të premten më 10.11.2017

Nëntor 8, 2017

Ju njoftojmë se shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në programin master e-qeverisja të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan,  do të bëhet të premten, më 10.11.2017, në orën 14:00, salla B21.

Të gjithë ju që keni paraqitur ankesë duhet të jeni prezent gjatë shqyrtimit të saj.