Studentët e UKZ-së përmes ekspozitës kundërshtojnë pezullimin e programeve nga AKA

Janar 29, 2019

Disa studentët të Fakultetit të Edukimit, program fillor dhe parashkollor, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan , programe këto të cilat janë pezulluar nga  Agjencia e Kosovës për Akreditim,  në shenjë proteste për veprimet e AKA-së, në  bashkëpunim me profesorin e artit figurative, Ahmet Ibrahimi kanë organizuar ekspozitën me punime, krijime artistike duke prezantuar të arriturat e tyre në lëmin e artit figurativ.

Studentët  me këtë aktivitet  kanë nisur edhe grevën e përgjithshme  në UKZ.

Ata thonë se  nëpërmjet ekspozitës ,shprehim protestën  e tyre rreth  mbylljes së programeve studimore të universitetit tonë, në mënyrë antiligjore