STUDENTËT NGA UNIVERSITETI ZUG DO TË QËNDROJNË NË UKZ

Shtator 7, 2018

Rreth 20 studentë të Universitetit ZUG në Zvicër do të qëndrojnë në  në Universitetin ‘Kadri Zeka”  në Gjilan, nga 9 tetor deri me 13 tetor 2018.

Disa nga studentët zviceran kanë shpreh  dëshirë që për disa ditë të qëndrojnë nëpër  familjet shqiptare, respektivisht nëpër familjet e studentëve tanë, për të mësuar më shumë për  sistemin arsimor, për kulturën shqiptare ,  për traditat tona dhe në përgjithësi për jetën kosovare. Andaj lusim studentët e Fakultetit të Edukimit që të paraqiten për ti mirëpritur mysafirët.

Për detaje tjera të kësaj vizite do të ju njoftojmë me kohë.

Ndryshe kjo vizitë realizohet si rrjedhojë e marrëveshjes së bashkëpunimit që UKZ ka me Universitetin ZUG.