Thirrje për aplikim – Klinika Juridike Penale – Pranverë 2019

Shkurt 19, 2019

Të nderuar,

Fakulteti Juridik i Universitetit të Gjilanit “Kadri Zeka” në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Kosovës, i përkrahur nga Aktiviteti i USAID-it Drejtësia Vlen fton studentët e Fakultetit Juridik që të aplikojnë për të qenë pjesë e Klinikës Juridike Penale me raste reale.

Studentët e interesuar të marrin pjesë në këtë Klinikë duhet të aplikojnë duke dërguar të dhënat si Emri, Mbiemri dhe nr. i ID-së se Fakultetit në e-mail adresën: fejzullah.hasani@uni-gjilan.net dhe mbajtur në CC info@ncsc-ks.org me subjektin “Student i klinikës nga Gjilani”, deri më 26 shkurt 2019 në ora 24:00.

Keni ftesën për thirrje Gjilan Clinic-Call for Application (1)