Thirrje për aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare të publikimeve shkencore 2022

Dhjetor 2, 2022

UKZ ka krijuar kushte për veprimtari kërkimore-shkencore, duke ndihmuar stafin akademik edhe financiarisht që të arrijë rezultate konkurruese në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Ftohen të gjithë anëtarët e stafit akademik që kanë publikuar punime shkencore në emër të UKZ, me simbolet dhe adresat e komunikimit zyrtar të UKZ, të aplikojnë për mbështetje financiare nga buxheti për kërkime dhe hulumtime shkencore, të publikuara gjatë vitit 2022.

Thirrje pȅr aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare 2022Thirrje pȅr aplikim të stafit akademik të UKZ-së për mbështetje financiare 2022