Thirrje për bursa kulturore në Shtetin e Kuvajtit

Dhjetor 22, 2019

Ambasada e Shtetit të Kuvajtit në Republikën e Shqipërisë përcjell urimet më të përzemërta për Ambasadën e Republikës së Kosovës në Republikën e Shqipërisë.

Ambasada ka nderin të dërgojë bashkëlidhur kërkesat e pranimit për studentët që dëshirojnë të aplikojnë për bursa kulturore në Shtetin e Kuvajtit për vitin 2019-2020.

Data e fundit për dorëzimin e kërkesave është deri më 9 janar 2020.

Keni të bashkangjitur thirrjen:Note Verbale-Ambasada e Shtetit te Kuvajtit ne Shqiperi