Thirrje për Konferencë Ndërkombëtare

Janar 17, 2020

Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovicë (IBC-M), së bashku me 11 partnerë në kuadër të Programit për ndërtimin e kapaciteteve ERASMUS +, të mbështetur nga Bashkimi Evropian, ju ftojnë përzemërsisht që të paraqisni një punim në Konferencën e dytë te ardhshme Ndërkombëtare Shkencore 2020 mbi temën “Teoria e praktikës si një sfidë njohëse, edukative dhe sociale”. Qëllimi i kësaj konference është të bashkojë studiues nga fusha të ndryshme akademike për të zbuluar nëse arsyet shkencore dhe sociale mund të çojnë në qasje ndërdisiplinore. A është i arritshëm bashkëpunimi midis fushave të ndryshme akademike? Çfarë mund të kishin të përbashkët pedagogët dhe inxhinierët, bio-shkencëtarët dhe filozofët, agronomët, ekonomistët dhe inxhinierët mekanikë, shkencëtarët natyrorë dhe shkrimtarët dhe kështu me radhë?

Në emër të Komitetit Organizues,  jeni të ftuar të merrni pjesë në këtë ngjarje, e cila do të mbahet në 15 – 16 qershor, 2020 në kampusin IBC-M në Mitrovicë, Kosovë.

Gjuha zyrtare e konferencës do të jetë anglishtja.

Më 15 qershor 2020 mund të paraqisni punimin tuaj për hulumtimet dhe projektet tuaja aktuale, në një nga temat e mëposhtme:

  1. Teoria dhe praktika arsimore
  2. Shkenca dhe hulumtimi
  3. Praktika dhe zhvillimi shoqëror
  4. Menaxhimi i burimeve njerëzore
  5. Informacioni dhe Strategjia

 

Për më tepër, ju jeni të ftuar të paraqisni abstraktin për prezantim në dy punëtori, të cilat do të mbahen më 16 qershor 2020:

  1. Qasjet teorike ndaj interdisiplinaritetit,
  2. Praktika dhe zhvillimi shoqëror.

 

Autorëve u kërkohet të paraqesin titullin dhe abstraktin deri në 250 fjalë deri më datë 31 Mars 2020. Abstrakti mund të dorëzohet përmes faqes së internetit të konferencës:  https://t2p-conference.org/ ose direkt ne e-mailin e konferencës: : conference@t2p-conference.org

Autorët do të informohen deri më 15 prill 2020 nëse pranohet abstrakti i dorëzuar nga ana e tyre.

Gazetat e plota të kufizuara në 10 faqe duhet të dorëzohen deri më 31 maj, 2020. Të gjitha punimet do të publikohen në librin e procedurave. Punimet më të mira të zgjedhura nga organizatorët pas rishikimit nga kolegët gjithashtu do të rekomandohen për botimin e mundshëm në revistat shkencore të mbështetur nga kjo konferencë.

Më poshtë keni thirrjen:

Conference Call_Theory to Practice as a Cognitive, Educational and Social Challenge