Thirrje për Konferencë nga Alma Mater Europaea në Slloveni

Janar 21, 2021

Ftoheni të merrni pjesë aktive në Konferencën e 9-të Shkencore të Alma Mater Europaea  me temën: “Gjithë Rreth Njerëzve 2021: Transformimi Dixhital në Shken, Arsim dhe Arte”, e cila do të fillojë me një seancë plenare më 12 Mars 2021 në ora 10:00 dhe të vazhdojë brenda 10 seksioneve tematike deri më 19 mars 2021.

Për më shumë gjeni ftesën dhe linukn.

https://mailchi.mp/6fd0f5ae7590/invitation?e=57206e7563

https://almamater.us9.list-manage.com/unsubscribe/post