Thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore 2019, Jalë, Shqipëri

Korrik 16, 2019

Në kuadër të aktiviteteve që MASHT është duke i realizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë, keni të bashkangjitur “Thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore 2019, Jalë, Shqipëri”.

Thirrje për pjesëmarrje në shkollën verore