Thirrje për programe aplikimi – Ambasada e SHBA, Prishtinë

Nëntor 19, 2018

Ju lutem shihni më poshtë informacionin për thirrjen e hapur për aplikime në faqen e internetit të Ambasadës së SHBA, Prishtinë:

Programi global i shkëmbimit të programeve universitare 2019-2020 (Global UGRAD) – Thirrje për Aplikime

Programi Global i Shkëmbimit Studentor (Global UGRAD) sponsorizohet nga Zyra Amerikane e Shtetit për Çështjet Arsimore dhe Kulturore. Kjo është një bursë e financuar plotësisht për një semestër të studimeve akademike jo-diplomike në një kolegj ose universitet të caktuar të SHBA. Pjesëmarrësit janë liderë në zhvillim të përkushtuar ndaj komuniteteve të tyre në shtëpi.

Gjatë Programit, pjesëmarrësit Global UGRAD sfidojnë veten për të shqyrtuar shoqërinë amerikane, kulturën dhe të mësuarit akademik. Ata gjithashtu marrin pjesë në shërbimin e komunitetit dhe rrisin aftësitë e tyre profesionale.

Aplikimi për pjesëmarrje në Programin Global UGRAD 2019-2020 është e hapur dhe do të mbyllet më 31 dhjetor 2018 në orën 17:00. Për informacionin e aplikimit dhe udhëzimet, ju lutemi vizitoni aplikacionin Global UGRAD online.

Per me shumë keni linkun: https://xk.usembassy.gov/2018-2019-global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/

Hapet Programi  Specialist Fulbright për Dorëzimin e Kërkesave të Projektit 2019

Për Pranverën e vitit 2019, aplikimet duhet të dorëzohen përmes portalit World Learning deri më 28 shkurt 2019. Për periudhën e vjeshtës / dimrit 2019, aplikacionet duhet të dorëzohen përmes portalit World Learning deri më 30 Prill 2019.

Programi Specialist Fulbright në Kosovë është i hapur për institucionet pritëse të Kosovës për të paraqitur idetë e projektit për studiues dhe profesionistë të kualifikuar në SHBA. Programi jep grante për projekte që do të zgjasin nga 14 deri në 42 ditë. Pranvera / Termi i Verës 2019 Projekte nuk mund të fillojnë para 1 Qershor 2019 dhe projektet për periudhën e vjeshtës / dimrit 2019 nuk mund të fillojnë para datës 1 shtator 2019.

Ky është një program i përbashkët i Departamentit të Shtetit të SHBA-ve dhe Qeverisë së Kosovës.

Shiko këtu për më shumë informata: https://xk.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/