UKZ pjesë e projektit STAND të ERASMUS +

Shtator 9, 2020

Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, ka fituar edhe një projekt në ERASMUS +.

Universiteti “Kadri Zeka”  do të jetë partnere në projektin STAND për tre vitet e ardhshme.

Në projektin STAND  “Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Ballkan Universities”, Universiteti “Kadri Zeka” do të jetë në partneritet me Kolegjin IBC-M në Mitrovicë i cili njëherësh është edhe koordinator i projektit.