UKZ pjesëmarrëse në fillimin e projektit E-VIVA

Shkurt 9, 2019

Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Universitetin ‘’Kadri Zeka’’ në Gjilan, Dukagjin Leka, është duke përfaqësuar Rektorin Bajram Kosumi në fillimin e projektit E-VIVA, që po mbahet në Universitetin  Evropian të Tiranës.

Në këtë fillim të projektit do të caktohen aktivitetet dhe koha e mbajtjes së tyre.