Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan mbylli konkursin plotësues për pranimin e studentëve në studimet themelore – bachelor në vitin akademik 2016/2017

Shtator 15, 2016

Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, kanë aplikuar rreth  600  maturantë deri sot  kur edhe është mbyllur konkursi  plotësues për pranimin e studentëve në studimet themelore – bachelor në vitin akademik 2016/2017. Universiteti “Kadri Zeka”, në vitin e parë të studimeve, në afatin e dytë të konkursit plotësues për pranimin e studentëve në studimet themelore – bachelor në vitin akademik 2016/2017,  do të regjistrojë 779 studentë të rregullt, ku përfshihen studentët që i takojnë familjes së ngushtë të dëshmorëve, student nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, si dhe nga komunitetet jo-shumicë. Kësaj radhe kandidatët nga Kosova kanë patur  mundësinë të aplikojnë vetëm ne Fakultetin Ekonomik, pasi që në këtë Fakultet kanë mbetur vende të lira, por  këtë  mundësi nuk e kanë patur kandidatët tjerë nga Kosova që kanë shprehë dëshirën të jenë pjesë e Fakultetit të Edukimit, Fakultetit  Juridik dhe Fakultetit të Shkencave Kompjuterike,  ku vendet për studim janë plotësuar në afatin e parë të konkursit.

Shpresë Qamili, Prorektore për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve në Universitetin ”Kadri Zeka” në Gjilan tha se  procesi i aplikimit dhe pranimit të dokumenteve ka shkuar në mënyrën më të mirë të mundshëm dhe se nuk kemi pasur ndonjë problem ose parregullsi.

Ndërkohë, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan më 19. 09.2016 do të mbahet provimi pranuese, ora e mbajtjes së provimit dhe salla do të shpallet në ueb faqen e universitetit www.uni-gjilan.net më datë 17.09.2016,  kurse deri më 22 shtator 2016 shpallen rezultatet.

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet në administratën e njësive akademike, nga data  26. 09. 2016 deri më datë 30.9.2016 prej orës 9:00 – 15:00.